Poslanie, vízia a hodnoty

Vízia:
Byť preferovaným dodávateľom materiálov, ktorý plní individuálne potreby zákazníka

Misia:
Ponúkať výhodné riešenia a byť kreatívny pri riešení potrieb zákazníka

Hodnoty:
Sme úspešná firma vďaka našim zamestnancom.
U nás pracujú inteligentní, samostatní, kreatívni a flexibilní ľudia, ktorí zdieľajú spoločné ciele a predstavy. Zachovávame otvorenú kultúru na pracovisku, kde všetci prikladajú ruku k dielu a zdieľajú svoje nápady. Nekonvenčný a priateľský prístup k partnerom je našou cestou k interakcii medzi dodávateľom a odberateľom.

Výkonnosť.
Podporujeme hodnotu v podnikaní zákazníkov.
Veríme, že kvalita našich produktov a služieb je pre nášho zákazníka predovšetkým nástrojom na udržanie ekonomického rastu jeho spoločnosti, takže jeho úspech môže byť aj naším a naopak.
S nami rastiete

Odhodlanosť.
Berieme svoju zodpovednosť vážne.
Nebojíme sa prehodnocovať a zlepšovať spôsob našej práce, aby sme naplnili očakávania našich zákazníkov,
Robíme to prostredníctvom neustálej snahy o zdokonalenie našich produktov i služieb a to bežnými postupmi ako aj cestou inovácií. Pritom je pre nás prioritou produktivita zákazníka, ochrana životného prostredia a bezpečnosti.

Spoľahlivosť.
Plníme naše sľuby.
Plnenie sľubov, ktoré sme dali našim zákazníkom, je súčasťou nášho štýlu.
Prispievame k dobrému menu našej spoločnosti a plníme sľuby, pokiaľ ide o naše produkty a služby.

Tímový duch.
Pracujeme ako tím s našimi dodávateľmi a zákazníkmi, aby sme zvládli zmeny.
Naši zákazníci, dodávatelia a zamestnanci sú naši tímoví partneri v otázke pochopenia a zvládania zmien a naším cieľom je vzájomná interakcia ktorá je výhodná pre všetkých.