OSB je drevoštiepková doska vhodná pre použitie vo vlhkom prostredí. Ponúkame dosky s rovnou hranou alebo perodrážkou.
Rozmer: 2500 x 1250 mm, 2500 x 625 mm
Hrúbka: 8,9,10,11,12,15,18, 22, 25 mm

MFP je multifunkčná doska pre nábytkársky a stavebný priemysel na báze triesok. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou v ohybe a priečnou pevnosťou v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere. Je vodovzdorná a vďaka spoju na peru a drážku je zaistené optimálne dosadnutie na rovinu spoja.
Rozmer: 2500 x 1250 mm, 5030 x 1250 mm, 5030 x 2500 mm, 2500 x 615 mm
Hrúbky: 10,12,15,18, 22, 25 mm