Sme úspešná firma vďaka našim zamestnancom.

U nás pracujú inteligentní, samostatní, kreatívni a flexibilní ľudia, ktorí zdieľajú spoločné ciele a predstavy. Zachovávame otvorenú kultúru na pracovisku, kde všetci prikladajú ruku k dielu a zdieľajú svoje nápady. Nekonvenčný a priateľský prístup k partnerom je našou cestou k interakcii medzi dodávateľom a odberateľom.

Kto sa na nás spolieha

Drevonaexport je spoločnosť, ktorá rieši požiadavky svojich obchodných partnerov s maximálnou zodpovednosťou. Poskytuje kvalitu služieb tak, aby vytvorila predpoklad pre dlhodobú spoluprácu. Riešenie operatívnych problémov má vysokú úroveň odbornosti a korektnosti. Úroveň služieb poskytovaných spoločnosťou Drevonaexport môžeme hodnotiť ako prínos pre firmu Fines pri pôsobení na nábytkárskom trhu. 

 

Týmto ďakujeme za spoluprácu.

Július GAJARSKÝ

FINES a.s.

Spolupráca s firmou Drevonaexport je už dlhoročnou zárukou našej spokojnosti z hľadiska zodpovedného prístupu, poradenstva v trendoch a kvalite drevných ako i veľkoplošných materiálov. Vyzdvihli by sme tiež aktívnu účasť na riešení problémov pri dodávkach materiálov a tiež snahu v zlepšovaní servisu, vytváraním a inovovaním „expres-skladu“ pre „just in time“ dodávku. Firma Drevonaexport patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov našej firmy a spoluprácu s ňou si veľmi vážime. Veríme, že vzájomnou spoluprácou budeme v tomto trende pokračovať i do budúcnosti.

 

Ďakujem za spoluprácu.

Ing. František KOLLÁR, výrobný riaditeľ

Miloš BOBOŠÍK, odd. nákupu

DECODOM, spol. s r.o., Topoľčany

Spolupráca medzi Beny s.r.o. a našim dodávateľom Drevonaexport trvá už niekoľko rokov. Hlavnou komoditou sú preglejované materiály dodávané do našej výroby vo forme polotovarov. Naša aktivita sa preto môže sústrediť na výrobu. Dodávku materiálov z východných trhov prenechávame na profesionálov z DREVONAEXPORT.

Vladimír ČERNÁK

BENY s.r.o.

Pôsobíme v krajinách:

Európa
Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Bielorusko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, Litva , Lotyšsko, Dánsko, Slovinsko, Srbsko

Svet
USA, Kanada, Brazília, Čína, Japonsko, Taiwan

mapa-svet-2-tmava

Spolupracujeme s

pfleiderer-logo-white
krono-logo-white
fantoni-logo-white
simpo+sik-logo-white
dw-logo-white
unyplyt-logo-white