OSB DOSKY

OSB je trojvrstvová doska vyrobená z orientovaných veľkoplošných triesok. Dosky je možné používať pre nosné účely v suchom a vlhkom prostredí.

POUŽITIE:
Nosné a dekoratívne prvky drevostavieb:
 • steny
 • podhľady
 • podlahy
 • obloženie budov
 • záklopy striech
 • šalovacie bednenie
 • konštrukcie lešenia
 • palety
 • obaly
 • dopravné kontajnery
 • záhradné stavby

Technické data

OSB 2 / OSB 3 – Rovné hrany
Formát: 2500 x 1250 mm
Hrúbka: 8/9/10/11/12/15/18/22/25 mm
Povrch: nebrúsený
Kvalitatívne vlastnosti podľa noriem
Vlastnosti Skúšobná metóda Požiadavka
Tolerancia hrúbky STN EN 324-1 ± 0,8 mm
Tolerancia rozmerov STN EN 324-1 ± 3,0 mm
Vlhkosť OSB2 STN EN 322 2 % – 12 %
Vlhkosť OSB3 STN EN 322 5 % – 12 %
Únik formaldehydu STN EN 120 < 8 mg / 100 g a.s. vzorky
Rozsah hrúbok mm >6 >10 >18 >25 <10 <18 32
Pevnosť v oh. OSB2/OSB3 poz STN EN 310 (MPa) 22 20 18 16
Pevnosť v oh. OSB2/OSB3 nap. STN EN 310 (MPa) 11 10 9 8
Napúčanie po 24 hod. OSB 2 STN EN 317 20% 20% 20% 20%
Napúčanie po 24 hod. OSB 3 STN EN 322 15% 15% 15% 15%
Pevnosť v ťahu OSB2/OSB3 STN EN 319 (MPa 0,34 0,32 0,30 0,29
Modul pruž. v oh.OSB2/OSB3 poz. STN EN 310 (MPa) 3 500 350 035 003 500
Modul pruž. v oh.OSB2/OSB3 nap. STN EN 310 (MPa) 1 400 140 014 001 400

Balenia

Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm Rozmery: 2500 x 1250 mm
Hrúbka (mm) 8 9 10 11 12 15 18 22 25
Balenie (ks./paleta) 84 75 69 64 59 47 39 32 28
LKW nakládka 18 18 18 18 18 18 18 18 18