NÁŠ TEAM

Ing. Ivan SMOLKA
riaditeľ spoločnosti

Bc. Martin ALBRECHT
obchodný riaditeľ

Lukáš GARGALÍK
výrobný riaditeľ

Ing. Peter RANDUŠKA
obchodný manažér

Ing. Alan BURIŠ
obchodný manažér


Katarína Rumpliová
office manažérka


Ing. Florián BECZE, PhD.
procesný inžinier


Ing. Ľubica MOŠKOVÁ
účtovníčka

Ing. Andrea JÁNOŠÍKOVÁ

asistentka predaja

Ing. Petra BORTELOVÁ

asistentka nákupu

Mgr. Marcela GONDOVÁ
asistentka výroby

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla:
DREVONAEXPORT, s.r.o.
M. M. Hodžu 1399/10, 960 01 Zvolen

E: office@drevonaexport.sk

T: +421 45 5249 170

IČO: 44966873
DIČ: 2022896128
IČ DPH: SK2022896128

Obchodný register:
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 17082/S