Kde pôsobíme

EURÓPA
Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Anglicko, Bielorusko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Rumunsko.

SVET
USA, Mexiko, Kanada, Brazília, Čína, Japonsko, Taiwan