REFERENCIE

„DREVONAEXPORT je spoločnosť, ktorá rieši požiadavky svojich obchodných partnerov s maximálnou zodpovednosťou. Poskytuje kvalitu služieb tak, aby vytvorila predpoklad pre dlhodobú spoluprácu. Riešenie operatívnych problémov má vysokú úroveň odbornosti a korektnosti. Úroveň služieb poskytovaných spoločnosťou DREVONAEXPORT môžeme hodnotiť ako prínos pre firmu Fines pri pôsobení na nábytkárskom trhu. Týmto ďakujeme za spoluprácu.“

Július GAJARSKÝ
FINES a.s.

„Spolupráca s firmou DREVONAEXPORT je už dlhoročnou zárukou našej spokojnosti z hľadiska zodpovedného prístupu, poradenstva v trendoch a kvalite drevných ako i veľkoplošných materiálov. Vyzdvihli by sme tiež aktívnu účasť na riešení problémov pri dodávkach materiálov a tiež snahu v zlepšovaní servisu, vytváraním a inovovaním „expres-skladu“ pre „just in time“ dodávku. Firma DREVONAEXPORT patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov našej firmy a spoluprácu s ňou si veľmi vážime. Veríme, že vzájomnou spoluprácou budeme v tomto trende pokračovať i do budúcnosti. Ďakujem za spoluprácu.“

Ing. František KOLLÁR, výrobný riaditeľ
Miloš BOBOŠÍK, odd. nákupu
DECODOM, spol. s r.o., Topoľčany

„Spolupráca medzi Beny s.r.o. a našim dodávateľom DREVONAEXPORT trvá už niekoľko rokov. Hlavnou komoditou sú preglejované materiály dodávané do našej výroby vo forme polotovarov. Naša aktivita sa preto môže sústrediť na výrobu. Dodávku materiálov z východných trhov prenechávame na profesionálov z DREVONAEXPORT.“

Vladimír ČERNÁK
BENY s.r.o.