DREVOVLÁKNITÉ DOSKY

DVD (drevovláknitá doska) je doska vyrábaná z drevných vlákien tzv. mokrou cestou. Vďaka svojím vlastnostiam má široké použitie v rôznych typoch priemyslu. Využívajú sa najmä v nábytkárskom, obalovom, automotíve a železiarskom priemysle.

Rozmery a hrúbky:

2,5 x 1730 x 2750 mm

2,8 x 1730 x 2750 mm

3,2 x 1700 x 2745 mm